ENEFFIS

_______________________________________________________________

2016 m. lapkričio 3 d. vyko pirmas ERASMUS+ programos Profesinio mokymo strateginės partnerystės projekto dalyvių susitikimas. Susitikimo metu aptarta darbų pasidalijimo principai ir tolimesnė darbų eiga.

20161103_091759 20161103_091830

_______________________________________________________________

                                                 

ERASMUS+ programa

Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„Profesinio mokymo programa, skirta energiškai efektyvių krosnių ir židinių statybai – ENEFFIS“,

 Nr. 2016-1-LT01-KA202-023161

 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 09 01 – 2019 02 28

Projekto partneriai:

  • Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras/ Lietuva (koordinatorius)
  • Krosnių meistrų gildija / Lietuva
  • MTÜ Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus/ Estija
  • Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG / Vokietija
  • Satakunnan koulutuskuntayhtymä / Suomija

Bendras projekto biudžetas: 159 097,00 EUR

Projektu siekiama skatinti ekologiškų ir energiją taupančių krosnių ir židinių įrengimą, tobulinti krosnių meistrų (KM) ir židinių statytojų profesinį rengimą Europos Sąjungos mastu, atnaujinti kvalifikacinius standartus bei programas.

Lietuvoje bei kitose projekte dalyvaujančiose šalyse daugumoje namų ūkių kaip pagrindinis šildymo šaltinis yra naudojami kietu kuru kūrenami židiniai bei krosnys. Tačiau dirbantys krosnininkai ir židinių statytojai turi labai mažai informacijos apie šiuolaikinių krosnių įrengimą ir savybes bei naujausius pasiekimus šioje srityje. Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse taikomose mokymo programose neskiriama pakankamai dėmesio energijos taupymo ir ekologijos aspektams, į kuriuos būtina atsižvelgti statant krosnis ar židinius.  Tuo tarpu, ES yra nustačiusi griežtus suvartojamos energijos mažinimo reikalavimus šalyse narėse iki 2020 m. Pvz., Standartas EN 15544:2009 (Koklinės ir tinkuotos šildymo krosnys. Matmenų nustatymas) apibrėžia anglies dvideginio emisijų reikalavimus malkomis kūrenamoms krosnims.

Projekto partneriai siekia  perimti gerąją patirtį iš kolegų Vokietijoje bei Estijoje ir parengti atnaujintą krosnininkų kvalifikacijos standartą,  profesinio mokymo programą pirminiam ir tęstiniam profesiniam mokymui bei parengti mokymo medžiagą. Taip pat projekte numatoma sukurti krosnininko atestavimo sistemą, kurios dėka siekiama užtikrinti krosnininko kvalifikacijos lygių nustatymo, įgijimo, vertinimo ir pripažinimo aiškumą ir prieinamumą, ir sudaryti geresnes sąlygas darbo jėgos mobilumui šalies ir tarptautiniu mastu.

Projekto tikslinės grupės: profesinio mokymo dalyviai (mokytojai ir šios specialybės mokiniai), bedarbiai, siekiantys įgyti KM profesiją, statybininkai ir krosnių meistrai, siekiantys įgyti naujų įgūdžių ir patobulinti savo kvalifikaciją.

Planuojama parengti 4 intelektinius produktus: 1) kvalifikacijos standartą; 2) kvalifikacijos įgijimo schemą; 3) pirminio ir tęstinio PM programą; 4) rekomendacijas norminiams dokumentams.

Numatyti 2 trumpalaikiai personalo mokymo vizitai Vokietijoje ir Estijoje.

_______________________________________________________________