Aprašymas

Gildija

Asociacija įkurta 2002m.
2016m. pakeistas pavadinimas. Šiais metais prie gildijos prisijungė 17 meistrų. „Asociacijoje susibūrę specialistai, dirbantys krosnių projektavimo, statybos ir eksploatavimo srityje. Tikruoju asociacijos nariu gali tapti šių sričių Meistras, nepriklausomai nuo socialinio statuso. Asociacijos nariai dirba visoje Lietuvoje.
Asociacijos Misija:
 Didinti krosnininko profesijos prestižą, skleisti Meistro vardo ir darbo vertės svarbą.
Ginti Meistro interesus bei privilegijas valstybės institucijose ir rinkoje.
Asociacijos pagrindiniai tikslai yra:
1. Teikti pirkėjams informaciją apie krosnių technologiją bei kokybę ir kartu juos lavinti.
2. Užtikrinti krosnininko meistriškumo tradicijų tęstinumą ir plėtrą.
3. Pasirengti krosnininkų atestacijai pagal ES reikalavimus ir tai įgyvendinti.
4. Dalyvauti ES direktyvų ir įstatymų adaptavimo Lietuvoje procesuose.
Šių tikslų įgyvendinimui Asociacijoje yra sukurti komitetai:
1. Administravimo ir plėtros komitetas;
2. Bendradarbiavimo ir užsienio ryšių komitetas;
3. Marketingo ir viešinimo komitetas;
4. Standartų ir reglamentų komitetas;
5. Technologijų ir kvalifikacijos komitetas;
6. Kultūros paveldo komitetas;
Asociacijos veiklą koordinuoja visuotinio susirinkimo metu išrinkta valdyba.
gildija