Valdymo organai

Valdybos pirmininkas: Aleksandr Akatjev

Valdybos nariai: Ričardas Košas, Andrius Andriuškevičius

Direktorius: Aleksandr Akatjev