Valdymo organai

Valdybos pirmininkas: Aleksandr Akatjev

Valdybos nariai: Adonis Šidla, Darius Juška, Marius Babraitis

Direktorius: Marius Babraitis