ENEFFIS

_______________________________________________________________

     Europos Sąjungos 2020 m. Strategijos tikslų užtikrinimas profesiniame mokyme

     Krosnių ir židinių statyba išgyvena atgimimą: jų vis daugiau įrengiama ne tik kaimo sodybose, pirtyse, bet ir naujai statomuose namuose, butuose, vasarnamiuose. Tačiau dirbantiems krosnininkams ir židinių statytojams dažnai pritrūksta informacijos apie šiuolaikinių krosnių įrengimą ir savybes bei naujausius pasiekimus šioje srityje. Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse vykdomose profesinio krosnininkų mokymo programose neskiriama pakankamai dėmesio energijos taupymo ir ekologijos aspektams, į kuriuos būtina atsižvelgti statant krosnis ar židinius. Tuo tarpu, Europos Sąjunga yra nustačiusi griežtus suvartojamos energijos mažinimo reikalavimus šalyse narėse iki 2020 m., siekdama apriboti anglies dvideginio emisiją, laikomą vienu pagrindinių veiksnių, sukeliančių pasaulinį atšilimą.

     Vilniaus statybininkų rengimo centras drauge su partneriais iš Estijos, Suomijos ir Vokietijos ėmėsi įgyvendinti ERASMUS+ programos Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektą „Profesinio mokymo programa, skirta energiškai efektyvių krosnių ir židinių statybai – ENEFFIS“, kuriuo siekiama skatinti ekologiškų ir energiją taupančių krosnių ir židinių įrengimą, tobulinti krosnių meistrų ir židinių statytojų profesinį rengimą Europos Sąjungos mastu, atnaujinti kvalifikacinius standartus bei programas. Taip pat projekte numatoma sukurti krosnininko atestavimo sistemą, kurios dėka būtų užtikrinti krosnininko kvalifikacijos lygių nustatymo, įgijimo, vertinimo ir pripažinimo aiškumas ir prieinamumas, bei sudarytos geresnės sąlygos darbo jėgos judumui šalies ir tarptautiniu mastu.

     Vienijami bendrų tikslų, projekto įgyvendinimui susibūrė profesinio mokymo įstaigų, sektorinės asociacijos, verslo įmonės atstovai:

  • Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras/ Lietuva (koordinatorius)
  • Asociacija „Krosnių meistrų gildija“ / Lietuva
  • MTÜ Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus/ Estija
  • Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG / Vokietija
  • Satakunnan koulutuskuntayhtymä / Suomija

     Per pirmuosius projekto vykdymo metus buvo parengtas profesinis krosnininko kvalifikacijos standartas, kuris apibrėžia  krosnininko (židinių statytojo) veiklos procesus, sąlygas, aplinką, kvalifikacijas, jų lygius, kompetencijas, kompetencijų ribas, kitus reikalavimus krosnininko veiklos reglamentavimui. Standartas yra parengtas pagal Europos kvalifikacijų sandaros reikalavimus ir apima 3-5 kvalifikacijų lygius.

     Kitas svarbus projekto pasiekimas yra įgyvendinti du trumpalaikiai personalo mokymo vizitai Estijoje ir Vokietijoje. Penkių dienų trukmės mokymuose kvalifikaciją kėlė 22 profesijos mokytojai ir dirbantys krosnininkai iš Lietuvos, Estijos ir Suomijos. Jų metu dalyviai klausė teorines paskaitas apie kieto kuro šildymo prietaisų energinio efektyvumo užtikrinimą ir emisijų mažinimo galimybes, skaičiavimo ir testavimo metodus, krosnių ir židinių projektavimą. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai turėjo galimybę išbandyti naujausias medžiagas, naudojamas krosnių ir židinių statybai, atliko skaičiavimus bei laboratorinius bandymus. Įgytas žinias ir įgūdžius visi dalyviai galės sėkmingai naudoti savo kasdieniame darbe bei vykdydami kitas projekto veiklas, pavyzdžiui, rengdami krosnininko profesinę modulinę mokymo programą ir mokymo(-si) medžiagą.

    Nors projektas dar tik įpusėjo, pasiekta išties nemažai: visų dalyvaujančių organizacijų darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su profesinio mokymo ypatumais įvairiose ES šalyse, įgijo patirties rengiant profesinio mokymo standartus ir programas, tobulino užsienio kalbos įgūdžius.  Profesijos mokytojai ir dirbantys meistrai įgijo naujų gebėjimų ir kompetencijų energiškai efektyvių krosnių ir židinių statybos srityje, kurias jau sėkmingai naudoja savo darbe su mokiniais ir pameistriais. Visi projekto dalyviai turėjo galimybę išsamiau susipažinti su ES strategija „Europa 2020“ bei jos keliamais iššūkiais krosnininkystės sektoriui, siekiant įgyvendinti numatytąsias energinio efektyvumo priemones.

     Daugiau informacijos apie projektą galima rasti: http://vsrc.lt/projektai/enefis/

     Parengė Renata Černeckienė, VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro projektų vadovė

_______________________________________________________________

2016 m. lapkričio 3 d. vyko pirmas ERASMUS+ programos Profesinio mokymo strateginės partnerystės projekto dalyvių susitikimas. Susitikimo metu aptarta darbų pasidalijimo principai ir tolimesnė darbų eiga.

20161103_091759 20161103_091830

_______________________________________________________________

                                                 

ERASMUS+ programa

Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas

„Profesinio mokymo programa, skirta energiškai efektyvių krosnių ir židinių statybai – ENEFFIS“,

 Nr. 2016-1-LT01-KA202-023161

 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 09 01 – 2019 02 28

Projekto partneriai:

  • Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras/ Lietuva (koordinatorius)
  • Krosnių meistrų gildija / Lietuva
  • MTÜ Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus/ Estija
  • Wolfshöher Tonwerke GmbH & Co. KG / Vokietija
  • Satakunnan koulutuskuntayhtymä / Suomija

Bendras projekto biudžetas: 159 097,00 EUR

Projektu siekiama skatinti ekologiškų ir energiją taupančių krosnių ir židinių įrengimą, tobulinti krosnių meistrų (KM) ir židinių statytojų profesinį rengimą Europos Sąjungos mastu, atnaujinti kvalifikacinius standartus bei programas.

Lietuvoje bei kitose projekte dalyvaujančiose šalyse daugumoje namų ūkių kaip pagrindinis šildymo šaltinis yra naudojami kietu kuru kūrenami židiniai bei krosnys. Tačiau dirbantys krosnininkai ir židinių statytojai turi labai mažai informacijos apie šiuolaikinių krosnių įrengimą ir savybes bei naujausius pasiekimus šioje srityje. Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse taikomose mokymo programose neskiriama pakankamai dėmesio energijos taupymo ir ekologijos aspektams, į kuriuos būtina atsižvelgti statant krosnis ar židinius.  Tuo tarpu, ES yra nustačiusi griežtus suvartojamos energijos mažinimo reikalavimus šalyse narėse iki 2020 m. Pvz., Standartas EN 15544:2009 (Koklinės ir tinkuotos šildymo krosnys. Matmenų nustatymas) apibrėžia anglies dvideginio emisijų reikalavimus malkomis kūrenamoms krosnims.

Projekto partneriai siekia  perimti gerąją patirtį iš kolegų Vokietijoje bei Estijoje ir parengti atnaujintą krosnininkų kvalifikacijos standartą,  profesinio mokymo programą pirminiam ir tęstiniam profesiniam mokymui bei parengti mokymo medžiagą. Taip pat projekte numatoma sukurti krosnininko atestavimo sistemą, kurios dėka siekiama užtikrinti krosnininko kvalifikacijos lygių nustatymo, įgijimo, vertinimo ir pripažinimo aiškumą ir prieinamumą, ir sudaryti geresnes sąlygas darbo jėgos mobilumui šalies ir tarptautiniu mastu.

Projekto tikslinės grupės: profesinio mokymo dalyviai (mokytojai ir šios specialybės mokiniai), bedarbiai, siekiantys įgyti KM profesiją, statybininkai ir krosnių meistrai, siekiantys įgyti naujų įgūdžių ir patobulinti savo kvalifikaciją.

Planuojama parengti 4 intelektinius produktus: 1) kvalifikacijos standartą; 2) kvalifikacijos įgijimo schemą; 3) pirminio ir tęstinio PM programą; 4) rekomendacijas norminiams dokumentams.

Numatyti 2 trumpalaikiai personalo mokymo vizitai Vokietijoje ir Estijoje.

_______________________________________________________________